Varningsljus

Pris
Varumärke

Hittar rätt varningsljus till ditt fordon hos oss

Se till att dina varningsljus fungerar som de ska och att du hinner varna andra trafikanter i tid, t.ex. vid kraftig dimma eller om du av någon anledning måste stanna intill vägkanten.

När olyckan väl är framme kommer du vara glad att dina varningsljus fungerar som de ska så att du på ett säkert sätt kan se till att alla andra trafikanter får syn på dig och din bil i god tid.

Vi har även varningsljus som är specialiserade för körning i dimman. Dessa ljus skapar en tydlig laser-ljusbarriär några meter bakom dig, så att ingen av misstag krockar med ditt fordon bakifrån.