Vi och vår miljö


#PROFFS! Vi arbetar klimatmedvetet och genomför många konkreta ekologiska åtgärder.

#PROFFS – Detta värdeord genomsyrar allt vi gör, inte minst våra aktiviteter mot målet att bli en helt cirkulär verksamhet. Miljö- och klimatskydd spelar en viktig roll i detta eftersom vi använder de resurser som finns tillgängliga på ett ansvarsfullt sätt. Som företag vill vi aktivt forma framtiden och främja en hållbar utveckling.
Ekologiskt, förnuftigt och klimatmedvetet företagande är därför verkligen viktigt för oss. En viktig indikator på en ekologisk ekonomi är hur vi hanterar de utsläpp vi orsakar.

Undvik och minska CO-utsläpp

Vi väljer många av våra vägar framåt så att vår ekonomiska verksamhet påverkar miljön och klimatet så lite som möjligt. Av djup övertygelse har vi därför genomfört omfattande ekologiska åtgärder de senaste åren. Vi fortsätter att arbeta med full kraft för att förhindra att utsläpp av växthusgaser uppstår i första hand och för att minska oundvikliga CO₂-utsläpp så mycket som möjligt.

Vad gör vi då, rent konkret?

 • Vi täcker 100 % av vårt energibehov med grön el.
 • Vårt uppvärmningssystem är valt speciellt med hänsyn till dess energiförbrukning, vi värmer inte upp någon lokalyta med direktverkande el.
 • Vårt logistikcenter i Landvetter, som uppfyller de högsta energikraven, värms till 98% av frånluftsvärmen i fastighetens andra delar. Alla våra lager- och lokalytor är utrustade med LED-belysning vilket ber oss en mycket bättre belysning och en samtidig besparing på upp till 85% energi jämfört med alternativa ljuskällor.
 • Vi använder för närvarande plastfria och miljövänliga fraktmaterial för mer än 95 procent av våra förpackningar.
 • Våra förpackningar kan återanvändas för frakt och returer eller återvinnas. Självklart är vi medlemmar av Näringslivets förpackningsinsamling.
 • Våra paket skickas på ett klimatvänligt sätt, där de flesta fjärr-transporter sker på el eller med bränslet HVO100 som är förnybart. Last-mile sker av flertalet speditörer med elfordon. Förändringen går fort och fler och fler transportörer kan löpande skryta med helt emissionsfria leveranser.
 • Vår returkvot ligger bara på cirka två procent. Vi kontrollerar och reparerar returnerade produkter där det är möjligt och återvinner många av dem.
 • Vår partner Returhuset hanterar det gods vi själva inte reparerar. De graderar produkterna, reparerar vid behov och säljer dessa vidare så att de får nytt liv. Där det inte går återvinner de materialet på bästa sätt.
 • Vi satsar kontinuerligt på ett växande sortiment av begagnade produkter som vi kallar Refurbished och Pre-owned.
 • Teknikproffset har en ständigt växande flotta av elbilar och våra kollegor har tillgång till europas största laddnätverk likväl som till de egenägda snabbladdstationer som finns på företagets huvudkontor.
 • Genom avfallssortering återvinner vi förbrukningsmaterial. För det material som inte kan sorteras på plats skickas det direkt till återvinning.
 • På Teknikproffset erbjuder vi högkvalitativ mat från vårt eget café vilket leder till en besparing av onödiga persontransporter.
 • Vi utvärderar vårt miljöarbete kontinuerligt och samarbetar med våra leverantörer och speditörer för att minimera vår miljöpåverkan.