DVD-R-skivor

Pris
Varumärke

DVD-R står för Digital Versatile Disc Recordable" och ser ut precis som en helt vanlig DVD-skiva, men skillnaden är att på dessa kan man också spela in information och data. De allra flesta DVD-spelare klarar av att läsa den här sortens DVD-R-skivor.

"