Från den 1 dec – 31 dec 2022 bjuder vi på uppläggningsavgiften tillsammans med Qliro för betalalternativet ”Köp nu, betala i februari”.

Villkoren för specialkampanjen är följande:

Betalningsvillkor: Betalas vid det tillfälle som anges vid köpet
Uppläggningsavgift: 0 SEK
Administrationsavgift: 0 SEK
Kreditränta: 0 %
Effektiv ränta: 0 %

Exempel: På ett köp om 5000 SEK som återbetalas en gång efter 3 månader blir den effektiva räntan 0%. Rörlig ränta 0 %. Uppläggningsavift 0 kr. Sammanlagt belopp att betala blir 5000 SEK.

Villkoren för specialkampanjen gäller endast så länge som den plan som framgår av villkoren samt månadsfakturan följs. Vid försenad betalning övergår betalplanen för specialkampanj till Qliro Flexibel delbetalning samt debiteras påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning är Qliro tillhanda. "Se Allmänna villkor för" och "Köp nu, betala sen" på qliro.com.